13,6 mil­jo­ner eu­ro för fas­tig­het i Kro­no­ha­gen

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HBL

Se­nat­fas­tig­he­ter och Icon Cor­po­ra­tion kon­kurs­bo har sålt fas­tig­he­ter­na som finns på Ma­ri­e­ga­tan 23 i Kro­no­ha­gen i Helsing­fors till fas­tig­hets­pla­ce­rings­bo­la­get Sam­la Ca­pi­tal Oy. Kö­pe­sum­man är 13,6 mil­jo­ner eu­ro och i hu­sen pla­ne­ras bo­stä­der och ett ho­tell. Hu­sen på Ma­ri­e­ga­tan 23 är ri­ta­de av ar­ki­tekt Evert E. La­ger­spetz och de stod fär­di­ga 1885. Ur­sprung­li­gen har bygg­na­der­na in­hyst bo­stä­der för of­fi­ce­ra­re och un­derof­fi­ce­ra­re och en of­fi­cers­klubb.

Bygg­na­der­na har ock­så fun­ge­rat som ka­sern för rys­ka trup­per. I mit­ten av kvar­te­ret bygg­des ett hus år 1930 som är ri­tat av Ar­masSi­i­to­nen. I hu­set fanns ett jord­brukske­miskt la­bo­ra­to­ri­um. Un­der en stor del av 1900-ta­let ver­ka­de Jord- och skogs­bruks­mi­ni­s­te­ri­et i bygg­na­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.