Ka­na­das hut­te­ri­ter

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Käl­la: TT

●●Hut­te­ri­ter­na är en pro­te­stan­tisk, ana­bap­tis­tisk rö­rel­se som har myc­ket ge­men­samt med amish-rö­rel­sen i USA. Rikt­ning­en har si­na röt­ter i re­for­ma­tio­nen i Tyskland på 1500-ta­let, men le­ver fram­för allt kvar i Nor­da­me­ri­ka i dag.

●●Ma­jo­ri­te­ten av värl­dens hut­te­ri­ter, 35 000 per­so­ner, bor i Ka­na­da. Med­lem­mar­na känns igen på si­na ut­mär­kan­de klä­der. Kvin­nor bär långa för­klä­den och hu­vud­du­kar, me­dan män bär hatt och har mör­ka byx­or som hålls upp med hängs­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.