USA sat­sar på stor vac­cin­kam­panj

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

En om­fat­tan­de kam­panj för att få män­ni­skor att vac­ci­ne­ra sig mot co­vid-19 kom­mer att lan­se­ras i USA i no­vem­ber, så­vi­da det då finns be­lägg för att ett vac­cin finns till­gäng­ligt runt års­skif­tet, med­de­lar pre­si­dent Do­nald Trumps re­ge­ring.

I vec­kan in­led­de två ame­ri­kans­ka lä­ke­me­dels­fö­re­tag, Mo­der­na och Pfi­zer, var för sig stor­ska­li­ga vac­cin­tes­ter med 30 000 för­söks­per­so­ner. Ex­akt när ett vac­cin kan kom­ma är dock fort­fa­ran­de oklart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.