Dol­di­sen tar över AIK

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Bar­tosz Gr­zelak. Det är nam­net på AIK:s nya trä­na­re, be­kräf­tar den all­svens­ka fot­bolls­klub­ben på sin hem­si­da.

Gr­zelak har när­mast va­rit as­si­ste­ran­de för­bunds­kap­ten i det svens­ka U21-lands­la­get, men har en bak­grund som spe­la­re och trä­na­re för AIK. 2017 och 2018 var han as­si­ste­ran­de trä­na­re för A-la­get och han har även trä­nat su­pe­ret­tan­klub­ben Frej.

AIK spar­ka­de sin trä­na­re Ri­kard Nor­ling i mån­dags ef­ter en svag in­led­ning av sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.