Blat­ters krav: ”Stäng av In­fan­ti­no”

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Den ti­di­ga­re Fi­fa-ord­fö­ran­den Sepp Blat­ter krä­ver nu att hans ef­ter­trä­da­re, Gi­an­ni In­fan­ti­no, ska bli av­stängd av In­ter­na­tio­nel­la fot­boll­för­bun­det Fi­fa ef­tersom han miss­tänks för brotts­lig­het. In­fan­ti­no miss­tänkts för brott ef­ter sitt sam­rö­re med den om­strid­de schwei­zis­ke åkla­ga­ren Mi­chael Lau­ber, som ti­di­ga­re ut­rett miss­tänkt kor­rup­tion in­om topp­fot­bol­len och Fi­fas ord­fö­ran­de ut­reds nu av åkla­ga­re i fall åtal ska väc­kas. Schwei­za­ren ne­kar dock till an­kla­gel­ser­na.

”För mig är det solklart att Fi­fas etis­ka råd mås­te in­le­da en ut­red­ning mot Mr In­fan­ti­no och stänga av ho­nom”, sä­ger Sepp Blat­ter i ett ut­ta­lan­de till Reu­ters.

Blat­ter var ord­fö­ran­de för Fi­fa mel­lan 1998 till 2015. Han tving­a­des av­gå på grund av en kor­rup­tions­skan­dal och blev sam­ma år av­stängd från all fot­boll i åt­ta år. Ut­red­ning­en på­går fort­fa­ran­de mot den ti­di­ga­re ord­fö­ran­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.