Ant­ti Tör­mä­nen sjuk i can­cer

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Den fö­re det­ta elit­spe­la­ren Ant­ti Tör­mä­nen har drab­bats av can­cer. Nu vän­tar be­hand­ling i sex må­na­der i Schweiz där den for­na stjär­nan nu­me­ra är trä­na­re i EHC Bi­el.

49-åri­ge Tör­mä­nen var med i det fins­ka lands­lag som tog lan­dets hi­sto­ris­ka VM-guld i Stock­holm 1995 och han spe­la­de även i NHL-klub­ben Ot­ta­wa. An­fal­la­ren var med i OS i Na­gano där Fin­land tog brons. Tör­mä­nen har vun­nit fy­ra FM-guld med Jo­ke­rit. Som trä­na­re har han lot­sat HIFK till sil­ver.

Tör­mä­nen drab­ba­des i vå­ras av co­vid-19, men klub­ben upp­ger att det in­te ska ha nå­gon kopp­ling till can­cer­di­a­gno­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.