DET HäN­DE Då

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

För 84 år se­dan, 1936, föd­des den frans­ke mo­deska­pa­ren Yves Saint-Lau­rent, en av värl­dens mest kän­da och in­fly­tel­se­ri­ka in­om mode. Han lär­des upp av mo­de­gi­gan­ten Christi­an Di­or, som han bör­ja­de ar­be­ta för som ton­å­ring. Re­dan som 21-åring fick Saint-Lau­rent ta över mo­de­hu­set, då Di­or över­ras­kan­de av­led. Saint-Lau­rent är känd bland an­nat för byx­dräk­ten och knyt­blu­sen. Han av­led 2008.

För 55 år se­dan, 1965, föd­des den brit­tis­ke film­re­gis­sö­ren Sam Men­des. Han fick sitt sto­ra ge­nom­brott med den Oscars­be­lö­na­de fil­men ”Ame­ri­can beau­ty” (1999) med Ke­vin Spa­cey och Anet­te Ben­ning i rol­ler­na. Där­ef­ter har han väx­el­vis gjort te­a­ter och film, där någ­ra upp­märk­sam­ma­de als­ter är ”Jar­he­ad” (2005) om Ku­wait­kri­get, och ”Re­vo­lu­tio­na­ry ro­ad” (2008), med då­va­ran­de ma­kan Ka­te Win­s­let och Le­o­nar­do DiCaprio.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.