Ful­ham till­ba­ka i Pre­mi­er Le­a­gue

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Det blev ing­en jack­pott för Brent­ford i mil­jon­mat­chen på Wem­bley. Ful­ham vann kval­mat­chen till Pre­mi­er Le­a­gue med 2–1 ef­ter en för­läng­nings­ry­sa­re där en mål­vakts­tav­la fäll­de Brent­ford.

Avan­ce­mang­et till Pre­mi­er Le­a­gue-fot­bol­len är värt mot­sva­ran­de cir­ka 150 mil­jo­ner eu­ro för Ful­ham, en­ligt be­räk­ning­ar från De­lo­it­tes grupp för id­rotts­e­ko­no­mi. De eko­no­mis­ka skill­na­der­na mel­lan Pre­mi­er Le­a­gue och Cham­pi­ons­hip är ast­ro­no­mis­ka och där­för kal­las kval­fi­na­len för mil­jon­mat­chen.

Ful­ham åk­te ur Pre­mi­er Le­a­gue för­ra året och gör come­back ef­ter ba­ra ett år i Cham­pi­ons­hip. För Brent­ford och lag­kap­te­nen Pon­tus Jans­son var det en bit­ter för­lust.

Brent­ford har in­te spe­lat i högs­ta li­gan se­dan 1947 och ett avan­ce­mang ha­de va­rit re­na as­kung­e­sa­gan.

Nu föll la­get på sista hind­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.