Po­pup-bu­tik säl­jer ski­vor i Sel­lo

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - Hbl

LP-ski­vor och CD-ski­vor från en svun­nen tid finns till sa­lu i köp­cent­ret Sel­lo i Al­ber­ga un­der vec­ko­slu­tet. Då ord­nas en po­pup-bu­tik som säl­jer gam­la mu­sik­ski­vor, så­väl vi­nyl­ski­vor som CD-ski­vor finns i sam­ling­ar­na. Den som vill bli av med si­na eg­na över­flö­di­ga ski­vor får ock­så fö­ra dem till bu­ti­ken.

I ut­bu­det finns en hel del gam­la skat­ter, ski­vor som un­der co­ro­navå­ren sor­te­ra­des ur för­rå­den då många ha­de tid att stä­da ock­så de dam­mi­gas­te lå­dor­na i ga­ra­get.

I eve­ne­mang­et del­tar ock­så den na­tio­nel­la El­vis Pres­ley­fan­klub­ben som säl­jer ski­vor och and­ra El­vis-pry­lar. Po­pup-bu­ti­ken i Sel­lo hålls den 7–8 au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.