Med drag­ning till det mest ex­tre­ma

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio -

Lae­sta­di­a­nism, dro­ger – och världs­re­kord. Från ur­spå­rat par­ty­liv till en skid­kar­riär på rätt spår. Hans Mä­en­pää är ski­då­ka­ren med drag­ning till det ex­tre­ma. På ett dygn ski­da­de han 472 kilo­me­ter. Det är världs­re­kord – och ba­ra bör­jan på en osan­no­lik, men sann, histo­ria. YLE VE­GA 10.03

FO­TO: PA­RAD ME­DIA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.