En out­trött­lig röst i sam­hälls­de­bat­ten

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio -

Till var­dags är Patrik Lund­berg ko­lum­nist och kul­tur­skri­bent i Ex­pres­sen. I höst kom­mer hans bok ”Fjä­rils­vä­gen”, en be­rät­tel­se om hans mam­ma och det svens­ka klas­sam­häl­let.

– Jag ska pra­ta om kär­lek och peng­ar. Och jag ska spe­la

Jer­ry Wil­li­ams, sä­ger den de­bu­te­ran­de som­mar­vär­den till Sve­ri­ges Ra­dio.

SVE­RI­GES RA­DIO P1 14.00

FO­TO: MAT­TI­AS AHLM/SVE­RI­GES RA­DIO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.