SA­RA TUOMISTO OCH IRMELI HIRVENSALO.

Hufvudstadsbladet - - Hbl -

Hit­tills har det va­rit myc­ket oklart om mun­skyd­den hjäl­per el­ler in­te så där­för vän­tar vi på att det änt­li­gen bor­de kom­ma kla­ra­re be­sked, sä­ger Irmeli Hirvensalo. – Vi tän­ker föl­ja re­kom­men­da­tio­ner­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.