AN­NA IHAMUOTILA.

Hufvudstadsbladet - - Hbl -

– Jag an­vän­der in­te mun­skydd dag­li­gen men nog när det re­kom­men­de­ras. Jag an­vän­de när jag flög. Det är jät­te­bra om re­kom­men­da­tio­ner­na in­förs ef­tersom det är an­svars­fullt. Det på­ver­kar ju in­te nå­gon ne­ga­tivt. – Jag är be­redd att föl­ja re­kom­men­da­tio­ner­na. Hem­ma har vi ett la­ger av mun­skydd som min mam­ma har köpt så jag har om det be­hövs, sä­ger An­na Ihamuotila.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.