”Vi är re­do för mun­skydd”

Hufvudstadsbladet - - Hbl -

In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd vän­tas i dag gå ut med en re­kom­men­da­tion om an­vänd­ning av mun­skydd på of­fent­li­ga plat­ser för att mins­ka ris­ken för sprid­ning av co­ro­na­vi­ru­set. HBL har frå­gat folk på stan vad de an­ser om mun­skydd. 1. Bru­kar du an­vän­da mun­skydd? 2. Vad tyc­ker du om de nya re­kom­men­da­tio­ner­na som an­tag­li­gen kom­mer idag? 3. Har du för­be­rett dig och skaf­fat mun­skydd? 4. Tän­ker du föl­ja re­kom­men­da­tio­ner­na?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.