An­vänd in­te masker med ven­til

Hufvudstadsbladet - - Debatt -

CO­RO­NA­VI­RU­SET An­sikts­mas­ker med ven­til ska in­te an­vän­das. De skyd­dar in­te med­män­ni­skor­na ifall man själv har smit­tats av SARSCoV-2, ef­tersom ven­ti­len öpp­nas då man an­das ut och stängs då man an­das in. Allt­så sprids even­tu­ellt vi­rus obe­hind­rat vid ut­and­ning el­ler hos­ta. ALEX­AN­DER VAN ASSENDELFT lung­lä­ka­re, Kot­ka

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.