Bot­tas stan­nar i Mer­ce­des

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT

Formel 1-stjär­nan Valt­te­ri Bot­tas kör för Mer­ce­des även näs­ta sä­song, med­de­lar stal­let på Twit­ter.

Fin­län­da­ren kom till det fram­gångs­ri­ka tea­met 2017 och har till­sam­mans med Lewis Ha­mil­ton bi­dra­git till att Mer­ce­des vun­nit stall­mäs­ter­ska­pet var­je år se­dan dess, där Ha­mil­ton va­rit den do­mi­ne­ran­de fö­ra­ren.

”Jag har ald­rig va­rit så bra som jag är nu, men jag kan all­tid hö­ja rib­ban”, sä­ger Bot­tas i ett ut­ta­lan­de.

Kon­trak­tet sträc­ker sig över 2021.

30-åring­en har vun­nit åt­ta F1-lopp i kar­riä­ren och lig­ger tvåa i ta­bel­len den här sä­song­en, sam­ma pla­ce­ring som han slu­ta­de på i fjol.

Näs­ta del­täv­ling körs, pre­cis som för­ra hel­gen, på brit­tis­ka Sil­versto­ne på sön­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.