HJK tap­pa­de po­äng på hem­ma­plan

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL

HJK lyc­ka­des in­te ta till­ba­ka led­ning­en i fot­bolls­li­gan då la­get fick nöja sig med 1–1 hem­ma mot FC Lah­ti. HJK do­mi­ne­ra­de stort i in­led­ning­en av mat­chen och kun­de ta led­ning­en ef­ter 12 mi­nu­ters spel. Tim Väyry­nen fäll­des i straff­om­rå­det. Rasmus Schül­lers straff träf­fa­de stol­pen men Ee­tu Ver­tai­nen var fram­me och tryck­te in re­tu­ren och mat­chens öpp­nings­mål.

HJK för­de ock­så spe­let långa stun­der men lyc­ka­des in­te kny­ta åt säc­ken. Med knappt tio mi­nu­ter kvar att spe­la kun­de i stäl­let gäs­ter­nas Di­mitrij Im­bon­go kvit­te­ra. Det oav­gjor­da re­sul­ta­tet be­ty­der att HJK lig­ger kvar på tred­je­plats i ta­bel­len.

HIFK har se­dan trän­ar­by­tet klätt­rat till fem­ma i ta­bel­len. Ef­ter ons­da­gens bor­t­a­se­ger över Ha­ka lig­ger la­get tre po­äng ef­ter den le­dan­de du­on In­ter och KuPS och en po­äng ef­ter HJK och Hon­ka. Es­bo­la­get be­seg­ra­de TPS i Åbo på tors­da­gen.

FO­TO: MARKKU ULANDER/ LEHTIKUVA

HJK:s ■ Ee­tu Ver­tai­nen nä­ta­de i mat­chen mot FC Lah­ti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.