Mer­kel och jag

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - HBL

Me­lo­di: Jän­ta o jag

Mer­kel och jag, Mer­kel och jag, vi skall gö­ra värl­den bätt­re idag Mer­kel och jag, Mer­kel och jag, för nu vill vi räd­da Gre­kland. Först ska vi ta ett flyg till Aten, sen kö­pa sto­ra tem­pel av sten, och öar som Rho­dos, Kre­ta med fler, där­ef­ter tar vi Skå­ne.

Las­se Ha­lén från Van­da skrev tex­ten till Mer­kel och jag 2015 och blev med den finsk mäs­ta­re i snapsvi­se­konst.

Jän­ta och jag, jän­ta och jag… hm, vad kun­de va­ra ett halv­kna­sigt te­ma för en snapsvi­sa till den här pig­ga och tral­lan­de sång­en, und­ra­de Ha­lén? Ny­hets­ut­bu­det un­der år 2015 kret­sa­de myc­ket kring någ­ra sy­deu­ro­pe­is­ka län­ders skra­la stats­fi­nan­ser, in­te minst Gre­klands. Och Ang­e­la Mer­kel var en nyc­kel­per­son in­om EU som stän­digt fi­gu­re­ra­de i des­sa sam­man­hang när man sök­te en lös­ning på Eu­ro­pa­ni­vå.

– Mer­kel och jag, Mer­kel och jag… bör­ja­de jag nyn­na för mig själv. Var­för in­te? Späd­de på med li­te lös­nings­för­slag som ha­de dykt upp i ny­he­ter­na. EU kun­de kö­pa gre­kis­ka na­tio­nalk­le­no­der för att bätt­ra på gre­kis­ka stats­kas­san, som an­ti­ka tem­pel och en­sta­ka öar, minns Las­se Ha­lén.

Dis­kus­sio­nen kret­sa­de kring öar och land­om­rå­den, och i strä­van att kopp­la ihop te­mat med snaps, slog det ho­nom att ym­pa in Skå­ne ock­så, med dess dub­bel­beMer­kel­se.

IL­LUST­RA­TION: BOS­SE ÖS­TER­BERG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.