Oo­na Ri­ta­ri

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

● 52 år gam­mal och bor i Helsing­fors. I som­mar dri­ver hon bu­ti­ken Ka­ra­ma­loo i Lo­vi­sa.

● Ri­ta­ri ar­be­tar som egen­fö­re­ta­ga­re, form­gi­va­re, sko­de­sig­ner och fri­sör.

● Grun­da­re av sko- och väsk­mär­ket Mioo­na. Den främs­ta platt­for­men för för­sälj­ning av pro­duk­ter­na är nät­bu­ti­ken som hit­tas på mioo­na.fi.

● I ok­to­ber kom­mer sko­kol­lek­tio­nen att sy­nas i mo­de­vis­ning­ar­na i sam­band med Pa­ris mo­de­vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.