Folkmusik på Espens scen

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - Hbl

Stads­fes­ti­va­len Et­no-Espa på­går på sce­nen i Es­pla­nad­par­ken i Helsing­fors fram till sön­da­gen den 9 au­gusti. Fes­ti­va­lens syf­te är att spe­la upp den folkmusik som pro­du­ce­ras run­tom i Fin­land i dag.

Ock­så näs­ta vec­ka bjuds det på gra­tis kon­ser­ter i Es­pla­nad­par­ken. Ons­da­gen den 12 au­gusti in­tar de unga mu­si­ker­na i grup­pen In­to­ne sce­nen och på tors­dag ef­ter­mid­dag lju­der pro­gres­siv rock i cent­rum då grup­pen Jo­int Pa­trol står för un­der­håll­ning­en, ock­så det kloc­kan 14.

Tors­da­gen den 13 au­gusti är det dags för zi­genar­mu­sik i jazz­kon­ser­ten som bör­jar kloc­kan 17 på Es­pla­nad­par­kens scen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.