Prö­va på nya sport­gre­nar och spe­la bas­ket med li­ga­spe­la­re

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - Hbl

Köp­cent­ret Re­di ord­nar på lör­dag ef­ter­mid­dag en Back to school-till­ställ­ning som rik­tar sig till barn och unga. Man har bju­dit in en rad lo­ka­la id­rotts­för­e­ning­ar och ord­nar till­sam­mans en fart­fylld prö­va på-dag där barn får tes­ta på id­rotts­gre­nar som sim­ning, bas­ket, kamp­spor­ter, klätt­ring, dans och gym­nas­tik.

På plats finns ock­så bas­ket­la­get Helsin­ki Se­a­gulls, som har spe­lat i her­rar­nas na­tio­nel­la bas­ket­li­ga se­dan 2014. De hål­ler en bas­ket­sko­la som pas­sar för al­la obe­ro­en­de av för­hands­kun­ska­per.

Eve­ne­mang­et på­går kloc­kan 13–17 lör­da­gen den 8 au­gusti run­tom i köp­cent­ret Re­di i Fis­ke­ham­nen i Helsing­fors.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.