Bnp-ut­veck­ling­en un­der and­ra kvar­ta­let

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Ut­veck­ling i pro­cent jäm­fört med förs­ta kvar­ta­let 2020.

●●Dan­mark: -7,4

●●Fin­land: -3,2

●●Sve­ri­ge: -8,6

●●Spa­ni­en: -18,5

●●Ita­li­en: -12,4

●●Frank­ri­ke: -13,8

●●Tyskland: -10,1

●●EU-län­der­na sam­lat: -11,7

●●Eu­ro­län­der­na: -12,1

●●Stor­bri­tan­ni­en: -20,4

●●USA: -9,5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.