Ma­ri­tim­cent­ret Vel­la­mo

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Ma­ri­tim­cent­ret Vel­la­mo lig­ger i Kot­ka i Kym­mene­da­len. Cent­ret är lätt att nå med tåg, per­son­bil och båt. Adres­sen är Tor­na­torin­tie 99.

●●Cent­ret har öp­pet mån­dag–tis­dag 10–18, ons­dag 10–20 och tors­dag–sön­dag 10–18 un­der som­mar­sä­song­en.

●●In­trä­det är gra­tis för per­so­ner un­der 18 år, per­son­li­ga as­si­sten­ter, krigs­ve­te­ra­ner och lot­tor. Övri­ga be­ta­lar mel­lan 6 och 12 eu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.