Dödso­lyc­ka på stam­väg 51

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - PE­TER BUCHERT

Po­li­sen i väst­ra Ny­land upp­ger att fö­ra­ren i en per­son­bil om­kom då bi­len fron­talkroc­ka­de med en lång­tra­da­re på stam­väg 51 i Kyrkslätt, strax fö­re Pic­ka­la kring kloc­kan 9.30 på fre­da­gen. Per­son­bi­len som kör­de väs­terut mot Sjun­deå rå­ka­de av okänd an­led­ning över på den mö­tan­de tra­fi­kens fil.

Vid smäl­len slung­a­de per­son­bi­len till­ba­ka och blev då yt­ter­li­ga­re påkörd bak­i­från av en skåp­bil.

Lång­tra­da­ren och skåp­bi­len fick re­jä­la plåtska­dor, och ut­red­ning­s­och röj­nings­ar­be­te­na på olycks­plat­sen på­gick långt in på ef­ter­mid­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.