Far­tyg med iranskt bräns­le förs till USA

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-REU­TERS

Fy­ra far­tyg med iranskt bräns­le om­bord på väg till Ve­ne­zu­e­la har änd­rat kurs och är nu på väg till USA i stäl­let.

En ame­ri­kansk re­ge­rings­käl­la upp­ger att far­ty­gen har änd­rat kurs ef­ter sam­tal mel­lan USA och far­tygs­ä­gar­na.

USA har väckt ta­lan för att be­slag­ta ben­si­nen om­bord de fy­ra ol­je­tank­rar­na, för att pres­sa bå­de Ve­ne­zu­e­la och Iran.

USA:s mi­li­tär upp­gav på ons­da­gen att irans­ka styr­kor ha­de bor­dat ett ci­vilt far­tyg på in­ter­na­tio­nellt vat­ten i per­sis­ka vi­ken. En­ligt käl­lan är det en hämnd från Iran mot ett gre­kiskt re­de­ri, som äger någ­ra av far­ty­gen som nu är på väg mot USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.