Stor­bri­tan­ni­en skär­per reg­ler om ka­ran­tän

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-REU­TERS

Stor­bri­tan­ni­en in­för två vec­kors ob­li­ga­to­risk ka­ran­tän på al­la an­län­dan­de från Frank­ri­ke, Ne­der­län­der­na, Mo­naco, Mal­ta, Turks- och Cai­co­sö­ar­na samt Aru­ba.

Från och med lör­dag tving­as an­län­dan­de till själ­vi­so­le­ring i 14 da­gar. Frans­ka Eu­ro­pa­mi­nis­tern Clé­ment Beau­ne be­kla­gar be­slu­tet, och sä­ger att det kom­mer att le­da till svars­åt­gär­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.