Jor­dan-skor sål­da för re­kord­sum­ma

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT

I tors­dags sat­te Christi­es auk­tions­by­rå re­kord när ett par snea­kers gick un­der klub­ban för 615 000 dol­lar.

Kle­no­der­na till­hör in­te vem som helst. De röd­svar­ta skor­na i stor­lek 47 an­vän­des av Mi­chael Jor­dan i en upp­vis­nings­match i Ita­li­en 1985 och be­lop­pet på auk­tio­nen är det högs­ta nå­gon­sin för den här ty­pen av ob­jekt.

Histo­ri­en bakom dyr­gri­par­na är att Jor­dan i den där upp­vis­nings­mat­chen dun­ka­de bol­len så hårt att glas­plan­kan bakom kor­gen brast. Skor­na ska där­ef­ter ha sålts med en glas­bit fäst i su­lan.

Det för­ra re­kor­det sat­tes i maj i år när ett an­nat av Jor­dans sko­par sål­des för 560 000 dol­lar. Pa­ret an­vän­des av Jor­dan un­der de­but­sä­song­en i NBA, 1984-85.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.