Se­re­na star­kast i sys­ter­kam­pen

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBLTT-REU­TERS

Se­re­na Wil­li­ams mot Ve­nus Wil­li­ams, det kun­de väl ba­ra slu­ta på ett sätt? Och visst, den för­ra världs­et­tan Se­re­na vann till slut med 2–1 i set, men sto­ra­sys­ter Ve­nus tog det förs­ta se­tet med 6–3. Se­re­na fick käm­pa hårt för att ta de föl­jan­de med 6–3, 6–4.

De ame­ri­kans­ka syst­rar­na möt­tes i den and­ra om­gång­en i WTA-tur­ne­ring­en i Lex­ing­ton. Ge­nom se­gern har Se­re­na 19–12 i mö­ten med sys­tern Ve­nus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.