Cham­pi­ons Le­a­gue

Hufvudstadsbladet - - Sport -

●●Av sä­ker­hets- och tids­skäl har Eu­ro­pe­is­ka fot­bolls­för­bun­det Ue­fa ta­git be­slu­tet att för­läg­ga res­ten av her­rar­nas Cham­pi­ons Le­a­gue­slut­spel till Por­tu­gals hu­vud­stad Lis­sa­bon och are­nor­na Está­dio da Luz och Está­dio José Al­va­la­de.

●●Från och med kvarts­fi­na­ler­na spe­las al­la mat­cher som en­kel­mö­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.