VM-sil­ver­coachen le­der Eng­land i hem­ma-EM

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT

För­ra året styr­de Sa­ri­na Wi­eg­man Ne­der­län­der­na till VM-sil­ver i Frank­ri­ke. Näs­ta år tar hon kli­vet över ka­na­len, och blir ny för­bunds­kap­ten för Eng­lands fot­bolls­lands­lag.

Wi­eg­man, 50, har skri­vit på ett fy­ra­års­kon­trakt med det eng­els­ka fot­bolls­för­bun­det (FA) och i sep­tem­ber 2021, ef­ter OS i To­kyo, tar hon över ef­ter den nu­va­ran­de för­bunds­kap­te­nen Phil Ne­vil­le. Där­med blir det ne­der­länds­kan som ska le­da Eng­land un­der det fram­flyt­ta­de Eu­ro­pa­mäs­ter­ska­pet på hem­ma­plan 2022.

Kon­trak­tet sträc­ker sig ock­så över VM 2023 och EM 2025.

Wi­eg­man har tunga me­ri­ter från de se­nas­te åren. I fjol led­de hon Ne­der­län­der­na till VM-sil­ver, bland an­nat ef­ter att ha sla­git ut Sve­ri­ge i se­mi­fi­nal. Och för tre år se­dan, 2017, tog hon na­tio­nen till ett hi­sto­riskt förs­ta EM-guld.

Phil Ne­vil­le le­der la­get fram till ju­li näs­ta år. Vem som ska le­da Stor­bri­tan­ni­en (som re­pre­sen­te­rar Eng­land, Skott­land, Wa­les och Nor­dir­land) un­der OS näs­ta år är dä­re­mot fort­fa­ran­de in­te be­stämt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.