DET HÄN­DE DÅ

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

För 70 år se­dan, 1950, föd­des prin­ses­san Anne av Stor­bri­tan­ni­en. Hon är Elizabeth II:s en­da dot­ter och näst äldst i bar­naska­ran ef­ter kron­prins Char­les. Anne har va­rit eli­tryt­ta­re och ingick i Stor­bri­tan­ni­ens lag i OS i Montre­al 1976. Tre år ti­di­ga­re ha­de hon gift sig med löjt­nan­ten Mark Phillips. De fick bar­nen Pe­ter och Za­ra. Pa­ret skil­des 1992 och sam­ma år gif­te Anne om sig med Ti­mot­hy Lau­rence, kap­ten i brit­tis­ka flot­tan. Hon var där­med den förs­ta brit­tis­ka kung­lig­he­ten som gif­te om sig se­dan Victo­ria Me­li­ta av Sach­sen-Co­burg-Got­has bröl­lop 1905.TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.