Vem hit­tar flest?

Hufvudstadsbladet - - Pyssel -

Ro­bo­tar­na Rob­ban och Nic­ke kän­ner sig li­te sug­na på alu­mi­ni­um, så de be­stäm­mer sig för att ge sig ut i par­ken och le­ta tom­bur­kar. De tän­ker in­te pan­ta dem, ut­an äta dem, som ro­bo­tar bru­kar gö­ra.

Park­bän­kar­na som är ut­sprid­da på grä­set bil­dar en la­by­rint, och de­lar ock­så in om­rå­det i två skil­da de­lar, 1 och 2. Rob­ban går på den vänst­ra si­dan (1) och le­tar och Nic­ke på den hög­ra (2).

Vil­ken av dem hit­tar flest bur­kar?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.