Tre unga om­kom i tra­fi­ko­lyc­ka

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HBL

Tre ung­do­mar om­kom i en bi­lo­lyc­ka i Nokia un­der nat­ten till sön­da­gen. Lar­met kom kloc­kan 01.14. Säll­ska­pet kör­de från Björ­ne­borgs­hål­let, då bi­len sli­ra­de av vägen och in i ett träd.

En fjär­de per­son som satt i bi­len vår­das på sjuk­hus.

Po­li­sen ut­re­der ären­det som grovt även­ty­ran­de av tra­fik­sä­ker­he­ten, tre fall av dödsvål­lan­de och grovt ratt­fyl­le­ri. I nu­lä­get tros inga and­ra for­don el­ler per­so­ner ha va­rit in­blan­da­de i olyc­kan.

För­un­der­sök­ning­en har pre­cis in­letts. Olycksor­sa­ker­na och an­svars­frå­gor­na är un­der ut­red­ning. Po­li­sen har va­rit i kon­takt med de om­kom­nas an­hö­ri­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.