Lehto­nen pe­ta­de Mörö från tro­nen

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL

Es­bo IF:s Os­ka­ri Mörö ha­de vun­nit si­na fem se­nas­te FM-fi­na­ler på 400 me­ter häck. Men i Åbo blev det stopp på svi­ten. Sta­tisti­ket­tan Tu­o­mas Lehto­nen, 22, klåd­de Mörö på slut­ra­kan och vann guld ef­ter en halv se­kunds re­kord­för­bätt­ring med ti­den 50,53.

Ska­dedrab­ba­de Mörö för­bätt­ra­de sitt sä­songs­bäs­ta med långt över en och en halv se­kund. 27-åring­ens tid blev 50,90. FM-bron­set gick ock­så till en SFI-id­rot­ta­re då Borgå Akil­les Jon­ni Blomqvist tan­ge­ra­de sitt per­son­bäs­ta 51,44.

I da­mer­nas långa häck­lopp ko­ra­des HIFK:s Vi­i­vi Le­hi­ko­i­nen till fin­ländsk mäs­ta­re på ti­den 58,58.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.