Ete­lä­ta­lo över 82 me­ter

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL

Her­rar­nas spjut har bju­dit på många epis­ka min­nen i Ka­le­va­spe­len. År 2020 bjöd fi­na­len ett kast över 80 me­ter då Las­si Ete­lä­ta­lo stod för in­hemskt års­bäs­ta: 82,20 me­ter. Ant­ti Ru­us­ka­nens come­back re­sul­te­ra­de i FM-sil­ver (79,22) fö­re To­ni Ku­u­se­la (77,22).

I da­mer­nas tre­steg blev Kristi­i­na Mä­ke­lä fö­ga över­ras­kan­de mäs­ta­re. Mä­ke­läs täv­ling slu­ta­de än­då i tå­rar. De gång­na dry­ga två vec­kor­na med tre tre­stegs­täv­ling­ar gjor­de sitt och på grund av smär­tor blev se­ger­re­sul­ta­tet för Mä­ke­lä blyg­sam­ma 13,61.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.