Kam­pan­jen #vårt­hav

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - Käl­la: our­sea.fi/sv

● Sam­lar in peng­ar till Ös­ter­sjön, ett av värl­dens mest för­o­re­na­de hav.

● Kam­pan­jen är ett sam­ar­be­te mel­lan moo­min Cha­rac­ters och John Nur­mi­nens Stif­tel­se, men den har cir­ka 90 sam­ar­bets­part­ner.

● På svens­ka he­ter kam­pan­jen #vårt­hav, på fins­ka #meidän­me­ri och på eng­els­ka #our­sea

● Det finns det cir­ka 100 pro­duk­ter som är kopp­la­de till #vårt­hav-kam­pan­jen, mo­ments är ba­ra ett av dem. För var­je köpt pro­dukt går en del av peng­ar­na till in­sam­ling­en. För var­je sålt Mo­mentssmyc­ke går 10 eu­ro till in­sam­ling­en för Ös­ter­sjön.

● Nu har man sam­lat in näs­tan 500 000 eu­ro till kam­pan­jen vars mål är att sam­la ihop en mil­jon.

● Kam­pan­jen av­slu­tas den 31 ju­li 2021.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.