Form­gi­var­na bakom onds­kesym­bo­ler­na

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

I dag står Hit­lers ar­més SS­mär­ke för folk­mor­det som skör­da­de mil­jon­tals män­ni­sko­liv. Bakom SS-log­gan låg den fat­ti­ge gra­fi­kern Wal­ter Heck som år 1929 kom att ska­pa en av histo­ri­ens mest av­skyd­da sym­bo­ler. YLE TV1 19.00

FO­TO: NATACHA PISARENKO/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.