Vad hän­de se­dan med re­no­ve­ring­en?

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

Svensk re­a­li­ty­se­rie där man re­no­ve­rar och in­re­der. Vi in­le­der den nya sä­song­en med att häl­sa på någ­ra av de fa­mil­jer som vi har mött un­der ti­di­ga­re år. Hur gick Gerts hus­flytt? Och vad har hänt hos Bill och

Ma­rie? YLE TV2 14.30

FO­TO: SVT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.