Vem ly­ser upp ar­tist­him­len i höst?

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

Osli­pa­de di­a­man­ter, hopp­ful­la en­tu­si­as­ter och ton­dö­va dröm­ma­re – vi mö­ter dem al­la i ”Idol”. Pär Lern­ström hål­ler i trå­dar­na i sä­song 16 av jak­ten på fram­ti­dens stjär­nor och ju­ryn be­står även i år av

An­ders Bag­ge , Nik­ki Ami­ni, Alex­an­der Kronlund och Kish­ti To­mi­ta. TV4 21.00

FO­TO: TV4/C MO­RE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.