He­is­ka­nen glöd­het då Dal­las avan­ce­ra­de

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT

Cal­ga­ry Fla­mes fick en drömstart och gick upp i en 3–0-led­ning in­om lop­pet av sex mi­nu­ter. Då såg det ut som att Fla­mes kun­de tvinga fram en sjun­de match mot Dal­las i Stan­ley Cup-slut­spe­let. Men då steg Mi­ro He­is­ka­nen fram. He­is­ka­nen re­du­ce­ra­de till 1–3 i mitten av förs­ta pe­ri­o­den och 3–1 till Fla­mes stod pe­ri­o­den ut. I and­ra pe­ri­o­den stod Stars för en ur­ladd­ning som blev Cal­ga­rys öde. Dal­las gjor­de 5–0 på fjor­ton och en halv mi­nut och så var Fla­mes sä­song över. De­nis Gu­ry­a­nov gjor­de he­la fy­ra mål i mat­chen, He­is­ka­nen no­te­ra­des för 1+3 och Joe Pa­vel­ski för 1+2. He­is­ka­nen är klar et­ta i Dal­las i slut­spe­let med si­na 12 po­äng. Den for­na HIFK­bac­ken är i ka­non­form i ett lag som har al­la chan­ser att gå he­la vägen.

I näs­ta om­gång vän­tar ett an­nat finsklag då Mik­ko Ran­ta­nens Co­lo­ra­do står för mot­stån­det i kvarts­fi­nal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.