Po­li­sen för­bju­der PSG-trö­jor

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT-AFP

Att bä­ra PSG-trö­ja i Mar­seil­le ef­ter kloc­kan 16.00 på söndag kom­mer att va­ra för­bju­det. Det med­de­lar Bouches-du-Rhô­ne-po­li­sen in­för Cham­pi­ons Le­a­gue-fi­na­len mel­lan Pa­ris Saint-Ger­main och Bay­ern Mün­chen. Be­ske­det kom­mer ef­ter de oro­lig­he­ter som upp­stod i Mar­seil­le i sam­band med PSG:s se­mi­fi­nal mot Leip­zig i tis­dags. Hund­ra­tals män­ni­skor sam­la­des och det sked­de två at­tac­ker mot per­so­ner i PSGtrö­jor. Dess­utom gjor­des för­sök att av­bry­ta sänd­ning­ar av mat­chen.

Ri­va­li­te­ten mel­lan Mar­seil­le och Pa­ris Saint-Ger­main är så stark att myn­dig­he­ter­na för­bju­der sup­port­rar­na att re­sa till bor­t­a­mat­cher­na när la­gen möts.

Cham­pi­ons Le­a­gue-fi­na­len spe­las i Lis­sa­bon på söndag 22.00 finsk tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.