PRO­FIL Pet­ter Nort­hug

Hufvudstadsbladet - - Sport -

●Född: den 6 ja­nu­a­ri 1986.

●Bor: Trond­heim, Nor­ge.

●Upp­växt: Fram­ver­ran i Mosvik ut­an­för Trond­heim.

●Me­ri­ter (ur­val):

OS: 2 guld, 1 sil­ver, 1 brons. VM: 13 guld, 3 sil­ver. Världs­cu­pen: 2 to­tal­seg­rar, 38 in­di­vi­du­el­la seg­rar, 1 sam­man­lagd se­ger i Tour de Ski.

●Ti­di­ga­re klubb: Strind­heim IL.

●Världs­cup­de­but: den 9 mars 2005 i Dram­men (35:e plats i klas­sisk sprint).

●Se­nas­te världs­cup­täv­ling:

Den 2 de­cem­ber 2017 i Lil­le­ham­mer (32:a plats i klas­sisk sprint).

●Kort bak­grund:

Var en värl­dens bäs­ta längd­ski­då­ka­re på herr­si­dan i bör­jan av 2010-ta­let och av­slu­ta­de kar­riä­ren i de­cem­ber 2018. I maj 2014 kör­de Nort­hug ratt­full och kra­scha­de in i ett väg­räc­ke i Trond­heim. I ok­to­ber sam­ma år döm­des han till 50 da­gar i fäng­el­se, ett straff han av­tjä­na­de med fot­bo­ja i sitt hem, och bö­ter på 185 000 nors­ka kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.