Dju­ren i lit­te­ra­tu­ren

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

● Lit­te­ra­tu­ren be­fol­kas in­te ba­ra av män­ni­skor ut­an ock­så av hun­dar, kat­ter, häs­tar och många and­ra djur. I se­ri­en Dju­ren i lit­te­ra­tu­ren stif­tar vi när­ma­re be­kant­skap med någ­ra av dem.

● I del 9/10 skri­ver Jeanette Öhman om ab­bor­rar och Jo­nat­han Safran Fo­ers bok Äta djur.

● Ti­di­ga­re i se­ri­en: Pia Ing­ström 14.7 om vil­da bes­tar i de ka­na­den­sis­ka sko­gar­na. Ma­lin Slot­te 16.7 om Do­ris Les­sings Om kat­ter. Isa­bel­la Rot­h­berg 21.7 om grå­sug­gan i Pe­ne­lo­pe Li­velys Ett hus ut och in. Fred­rik Sonck 23.7 om hun­den Buck i Jack Lon­dons Skri­et från vild­mar­ken (1903)

An­ders Larsson 30.7 om mun­gon Rik­ki-tik­ki-ta­vi i Kiplings Djung­el­bo­ken An­ni­ka Hällsten 2.8 om Nils Hol­gers­son och gäs­sen i Sel­ma La­ger­löfs bok Nils Hol­gers­sons un­der­ba­ra re­sa ge­nom Sve­ri­ge. Mar­ti­na Mo­li­is-Mell­berg 4.8. om vild­svi­nen i Han­nah Lutz kort­ro­man Vildsvin. Jo­han­na

Holmström 16.8 om bi­na i Syl­via Plat­hs dikt­sam­ling Ari­el. To­ve Djup­sjö­bac­ka 20.8 om häs­ten Gra­ne i Wag­ners ope­ra­cy­kel Ni­be­lung­ens ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.