I DAG

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

… är det in­ter­na­tio­nel­la müs­li­da­gen. Den fi­ras till hyll­ning av den schwei­zis­ka lä­ka­ren Max­i­mi­li­am Bir­cher-Ben­ner som föd­des den här da­gen år 1867. Max­i­mi­li­an hit­ta­de på den förs­ta müs­lin för att ge si­na pa­ti­en­ter en nyt­tig och ap­tit­lig mål­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.