Fle­ra dö­da i över­sväm­ning­ar

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Tt-Reu­teRs

Minst fy­ra per­so­ner har om­kom­mit i över­sväm­ning­ar i nord­öst­ra Tur­ki­et, en­ligt re­ge­ring­en i An­ka­ra.

Över­sväm­ning­ar­na har ut­lösts av de se­nas­te da­gar­nas kraf­ti­ga sky­fall. Bil­der från Giresun­pro­vin­sen, som lig­ger vid Svar­ta­havs­kus­ten, vi­sar hur bygg­na­der och bi­lar dra­gits med i vat­ten­mas­sor­na och be­gravts i le­ra.

– Det här är förs­ta gång­en jag ser så­da­na över­sväm­ning­ar, sä­ger jord­bruks­mi­nis­ter Be­kir Pak­de­mir­li vid en press­kon­fe­rens, och ut­lo­var åt­gär­der för att nå­got lik­nan­de in­te ska hän­da igen.

FoTo: TT-Ap

Över­sväm­ning­ar­na or­sa­ka­de sto­ra ska­dor i tur­kis­ka sta­den De­re­li i Giresun­pro­vin­sen, som lig­ger vid Svar­ta­havs­kus­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.