PE­TER STADIUS

är pro­fes­sor i Nor­denstu­di­er vid Helsing­fors uni­ver­si­tet.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

”I dag kan man väl kon­sta­te­ra, ut­an att på nå­got sätt blun­da för fat­tig­do­men i vårt land, att ba­bylå­dan främst har en emo­tio­nell be­ty­del­se.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.