Av­krist­ning­en har läm­nat ett djupt hål­rum

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Jo­han Ha­ke­li­us

Tyc­ker ni att po­li­ti­ken bli­vit allt­mer likt ett väc­kel­se­mö­te, en hög­mäs­sa, in­te så säl­lan ett kätt­ar­bål? Här har ni för­kla­ring­en. Fö­re­ställ­ning­ar om synd, bön, av­håll­sam­het, rätt­fär­dig­het och an­nat, som ti­di­ga­re främst hör­de hem­ma inom re­li­gi­o­nen, är nu po­li­tik.

Fo­kus, om iden­ti­tets­po­li­ti­kens åter­vänds­gränd

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.