Bi­ome­tan

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●Bi­ome­tan är me­tan som pro­du­ce­rats av or­ga­niskt ma­te­ri­al. Ke­miskt sett är äm­net iden­tiskt med na­tur­gas.

●Q Po­wers me­ta­ne­rings­pro­cess för­vand­lar kol­di­ox­id och vä­te till me­tan med en verk­nings­grad el­ler ef­fekt på 83 pro­cent.

●Bi­ome­ta­ne­ring­en kan hjäl­pa in­du­strin att mins­ka på si­na kol­di­ox­id­ut­släpp.

●Q Po­wers testan­lägg­ning i Kor­ven­mä­ki an­vän­der så kall­lad de­po­ni­gas som bräns­le. De­po­ni­gas upp­står i förrutt­nel­se­pro­ces­ser på sop­tip­par och sam­las upp med rör­brun­nar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.