Sys­sel­sät­ter över 4 000 per­so­ner

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Käl­la: Fi­fur

●Det finns 865 päls­far­mer i Fin­land. Störs­ta de­len av dem finns i Ös­ter­bot­ten.

●Vär­det av päls­ex­por­ten var 312 mil­jo­ner eu­ro år 2019. Re­kor­då­ret 2013 var ex­por­ten värd 810 mil­jo­ner.

●Störs­ta de­len av päl­sar­na ex­por­te­ras till Ki­na.

●Den di­rek­ta sys­sel­sät­tan­de ef­fek­ten av pälsnä­ring­en är 4 030 per­so­ner.

●Dan­mark är den störs­ta päls­pro­du­cen­ten i Eu­ro­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.