Plöts­ligt lät Löfven som Do­nald Trump

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Trump äls­kar att av­ge mag­ni­fi­ka löf­ten. Mu­ren mot Mex­i­ko, ett nytt sjuk­vårds­sy­stem, kri­get i Sy­ri­en – allt ska han fixa. Hur­då? Ja, de­tal­jer­na är sud­di­ga, men ”it’s gon­na be beau­ti­ful”.

Man him­lar med ögo­nen, men Ste­fan Löfven är li­ka ose­ri­ös när han, i on­å­dens år 2020, lo­var ”värl­dens bäs­ta äldre­omsorg”.

Hur har han mage? Ef­ter co­ro­nans härj­ning­ar och tra­gis­ka döds­fall, vem tu­san bryr sig om ifall Sve­ri­ge blir bätt­re på äldre­omsorg än – Nor­ge? Ing­en.

Ex­pres­sen

Ann-Char­lot­te Mar­teus om att Sve­ri­ges stats­mi­nis­ters re­to­rik på­min­ner om det slags my­tis­ka för­flut­na som Trump im­pli­ce­rar när han dil­lar om sitt MAGA, ”Ma­ke Ame­ri­ca gre­at again”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.